Personeelsmonitor gemeenten 2011 van het A+O fonds Gemeenten gepubliceerd

Veel gemeenten hebben in 2011 bezuinigd op de bezetting van hun personeel. In bijna 60 procent van de gemeenten hebben bezuinigingen geleid tot een personele reductie. Ook hebben bezuinigingen de gemeentelijke arbeidsmarkt op slot gezet. De instroom van jonge ambtenaren is in twee jaar tijd gehalveerd. Dit zijn de opvallendste conclusies van de personeelsmonitor 2011 van het A+O fonds Gemeenten.

De meest gebruikte manier waarop de bezetting is teruggebracht, is door het selectief vervullen van vacatures. Maar ook het niet verlengen van tijdelijke contracten was een belangrijke methode om de bezetting terug te brengen.

Ouder en vrouwelijker
Het gemeentelijke ambtenarenapparaat is weer ouder en vrouwelijker geworden. De gemiddelde leeftijd is opnieuw met een half jaar gestegen tot 46,3 en het aantal 60- plussers is toegenomen tot ruim 16.000. Dat is meer dan een verdubbeling van het aantal van vijf jaar geleden.

Stijgend ziekteverzuim
Tegen de landelijke trend in is het ziekteverzuim bij gemeenten gestegen. Het gaat om een zeer kleine stijging, maar het is een belangrijk signaal omdat slechte economische omstandigheden meestal leiden tot een daling van het ziekteverzuim. Dat het verzuimpercentage bij gemeenten toch toeneemt, kan betekenen dat de druk op de medewerkers zodanig is toegenomen dat zij zich, tegen de trend in, toch vaker ziekmelden.

Lees: juni 2012 – mei 2013  Pilot Vinden &   Ontwikkelen Divers Talent: 8 overheden gezocht!

Minder opleiding
Een ander aandachtspunt zijn de teruggelopen uitgaven aan opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Deze uitgaven zijn ten opzichte van vorig jaar teruggelopen van € 998,- tot € 928,-. Juist nu gemeenten meer van hun medewerkers vragen en het waarborgen van de inzetbaarheid van medewerkers aan belangrijkheid wint, zou een stijging in de uitgaven aan opleiding en ontwikkeling voor de hand liggen.

Bron: www.vng.nl

Leave a Reply