OR instemmingsrecht: 40% van directeuren ‘vergeet’ het te vragen

OR instemmingsrechtOR Krijgt lang niet alle wijzigingen voorgelegd – bewust of onbewust –

Volgens de Wet op de ondernemingsraden mag een directeur geen personeelsregeling instellen of wijzigen zonder uitdrukkelijke instemming van de ondernemingsraad. Het gaat dan bijvoorbeeld om regelingen op het gebied van vakantie, werktijden, arbeidsomstandigheden, beoordeling, opleidingen en privacy.

Uit het onderzoek OR Insight blijkt echter dat bijna 40 procent van de ondernemingsraden niet alle instemmingsverzoeken krijgt die de raad wel zou moeten krijgen. Van de gemiddeld zes keer per jaar dat een ondernemingsraad haar instemming zou moeten geven met een wijziging in de personeelsregeling, gebeurt dit slechts vijf keer. Een op de zes keer wordt de OR dus omzeild.

Geen instemmingsverzoek
In 2011 heeft 92 procent van de ondernemingsraden een of meer instemmingsverzoeken gekregen van de bestuurder, acht procent van de ondernemingsraden heeft dus geen enkel instemmingsverzoek ontvangen. In kleinere organisaties, tot 100 werknemers, heeft zelfs zeventien procent geen instemmingsverzoek gehad.
Nu kan het zo zijn dat in een bepaald jaar er geen wijzigingen in personeelsregelingen zijn en dat de OR dus ook niets heeft om mee in te stemmen. Maar zo ligt het meestal niet. Volgens 62 procent van de ondernemingsraden heeft de bestuurder wel in alle gevallen dat hij dat moest ook daadwerkelijk een instemmingsverzoek aan de OR voorgelegd. Bij 38 procent van de ondernemingsraden was dit echter niet het geval en is er dus sprake van ‘gemiste aanvragen’, wijzigingen die de bestuurder bewust of onbewust niet aan de OR heeft voorgelegd.

OR Insight
Dit alles blijkt uit OR Insight 2012, het grootste onderzoek naar de stand van de medezeggenschap in Nederland, gemeten onder bijna 600 ondernemingsraden en hun ondersteuners, de ambtelijk secretarissen. OR Insight is opgezet door vakuitgeverij Performa, in samenwerking met FNV Formaat, de grootste opleider op het gebied van medezeggenschap en met medewerking de VASMO, de vereniging van ambtelijk secretarissen in de medezeggenschap

Bron: managersonline: OR instemming

Wist u dat Investors in People prima handvatten bevat die de betrokkenheid van de OR bij het ondernemingsbeleid vesterkt? Voor meer informatie kunt u bellen met Alef Dekker (06- 339 338 40)

Trefwoord: OR instemmingsrecht

Leave a Reply