Nationale Innovatieprijs Beroepsonderwijs 2012: BedrijfsCompetentieCentrum

Het samenwerkingsverband van ROC Nijmegen en ROC Twente is met het project het BedrijfsCompentieCentrum (BCC) voor Mobiliteit en Logistiek vandaag tijdens Het Innovatiecongres in Amersfoort uitgeroepen tot winnaar van de Nationale Innovatieprijs Beroepsonderwijs 2012 (NIPB).

De jury van de NIPB is onder de indruk van de omvang en robuustheid van het project, almede de wijze waarop BCC een plek geworden is van bedrijfsleven en onderwijs samen. In twee regio’s worden nu op alle niveaus honderden cursisten opgeleid, zowel studenten als werknemers. Juryvoorzitter Gerdi Verbeet noemt het project: “Een zeer uitdagende leeromgeving waar het pedagogisch-didactisch concept is aangepast aan de hedendaagse werkprocessen van het bedrijfsleven. Zo wordt vraaggestuurd onderwijs mogelijk”.

De Nationale Innovatieprijs Beroepsonderwijs 2012 wordt georganiseerd door het Platform Beroepsonderwijs en de MBO Raad. De prijs is bedoeld voor aansprekende innovatieprojecten uit mbo. De editie 2012 kende 24 inzendingen, waarvan drie mbo-projecten de finaleronde haalden. Doel van de prijs is te laten zien dat innovatie breed verankerd is in het beroepsonderwijs en verder ontwikkeld kan worden door aansprekende projecten te belonen en als voorbeeld te stellen.

Van de finaleprojecten haalde het BCC van ROC Nijmegen en ROC Twente de eerste prijs op. Zij ontvingen uit handen van juryvoorzitter Gerdi Verbeet een cheque van 3000,- euro en het beeldje ‘De bronzen Olifant’. ‘Onderwijs in praktijk’ van het Arcus College uit Heerlen en het ‘Food en Freshlab’ van de Groene Campus uit Helmond werden respectievelijk tweede en derde.

Andere dynamiek

Het BCC mag zich het meest innovatieve project noemen vanwege de wijze waarop het met het bedrijfsleven samenwerkt. Juryvoorzitter Gerdi Verbeet: “Het concept is niet alleen aangepast aan de hedendaagse werkprocessen. Bijzonder zijn ook de gemengde groepen cursisten, van jong tot oud, werkenden en studenten door elkaar. Dat geeft een heel andere dynamiek in de groep; men leert van elkaar. Docenten zijn enthousiast omdat zij meer contact hebben met het bedrijfsleven en de passie voor het beroep hebben weervonden.”

De Nationale Innovatieprijs Beroepsonderwijs is op verzoek van het Ministerie van OCW in 2005 ingesteld om bijzondere vernieuwingen in het beroepsonderwijs te honoreren en de resultaten ervan beter te verspreiden in de sectoren.

Bron: mboraad / Nationale Innovatieprijs Beroepsonderwijs 2012

Leave a Reply