Ministerie OCW / De Werkplek van de Toekomst

Transparantie is overal, behalve als het gaat om werkplekken. Omdat mensen veel tijd doorbrengen op het werk is het belangrijk een mooie werkplek te vinden. En dan wil je ook de werkervaring proeven. Helaas leveren corporate websites en recruitmentsites deze informatie niet.

Op de site van OCW is echter meer te vinden.

De ervaringen van Sabrina van Nierop

Functie: voorlichter bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst Leeftijd: 28 jaar

Uitvoerende baan als opstap naar een beleidsfunctie.

Gesprekken met gezinsvormers uit Thailand of Marokko, Chinese studenten en tolken. Als voorlichter bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst krijgt Sabrina van Nierop de meest uiteenlopende vragen van mensen uit de hele wereld.” Die telefoondiensten zijn best zwaar, maar ik leer er veel van en bereid me ermee voor op een beleidsfunctie.”

Sabrina maakte kennis met de Rijksoverheid tijdens haar stage bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze bestudeerde toen het legalisatiebeleid. “Die stageplek beviel prima”, zegt Sabrina. “Nadat ik mijn studie bestuurskunde……. Lees verder

Medewerkers OCW door de ogen van OCW:

De medewerkers van OCW zijn toegewijd, deskundig en professioneel, aanspreekbaar en stimulerend.

  • Toegewijd – OCW werkt voor de parlementaire democratie en haar instellingen. Dat gebeurt rechtmatig, integer en efficiënt. Medewerkers staan, samen met andere departementen, voor de publieke zaak.
  • Deskundig en professioneel – OCW-medewerkers zijn kritisch op het werk, durven hun nek uit te steken, werken professioneel en werken samen. Medewerkers geloven niet in bureaucratie, maar in het kunnen van hun collega’s.
  • Aanspreekbaar – Het werk van OCW-medewerkers raakt burgers en daar wordt naar gehandeld. Het is belangrijk om de meningen van anderen te horen, respectvol naar buiten te treden en transparant te zijn in het werk.
  • Stimulerend – Medewerkers van OCW motiveren, corrigeren en ontwikkelen elkaar. Er wordt recht gedaan aan elkaars verantwoordelijkheden. Afspraken worden nagekomen. OCW-medewerkers staan open voor nieuwe ideeën en willen blijven leren.

Op de site van OCW wordt helder gecommuniceerd dat de medewerkers toegewijd, deskundig en professioneel, aanspreekbaar  en stimulerend zijn. Echter op de site van OCW zijn meer onafhankelijke bewijzen hiervan niet te vinden. Hoe staat het met Sabrina’s collega’s? Hebben haar collega’s bijvoorbeeld ook de ervaring dat de medewerkers van OCW elkaar corrigeren en ontwikkelen? Er sprake is van een open cultuur waarbinnen professionals hun verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen? Waar eigenaarschap vanzelfsprekend is?

Het zou goed zijn als de site van het ministerie van OCW wat dat betreft wat meer informatie gaat bieden in de toekomst, althans dat is mijn mening. Een scherper profiel zal zeker ten goede komen van de arbeidsmarktcommunicatie, om daarmee uiteindelijk een betere oogst te krijgen.

Leave a Reply