Leven lang leren: Ís het al die inspanning waard?

Leuk hoor, een universitair diploma. Maar voor een klim naar de hoogste sporten van de carrièreladder is het allang niet meer genoeg. Natuurlijk, managen leer je in de praktijk, met vallen en opstaan. Maar zelfs de echte toppers redden het  niet meer met alleen een academische bul op zak. Ook over de grens wordt het nut van extra opleiden steeds beter onderkend.

En ja hoor, zo’n opleiding mag wat kosten. Het bedrijfsleven in de Verenigde Staten besteedde in 2010 bijvoorbeeld ruim 171 miljard dollar aan training en verdere opleiding van personeel. Ook in Nederland stromen de opleidingseuro’s overvloedig. Volgens de laatste berekeningen gaat er zo’n 3,2 miljard per jaar om in ‘niet bekostigd onderwijs’, zoals vervolgstudies of opleidingen aan een particuliere instelling worden genoemd. Dat is nog altijd slechts een tiende van wat de overheid uitgeeft aan het reguliere onderwijs, maar toch is het zo’n 2.500 euro per trainingsdeelnemer.

Niet bekostigd onderwijs

Ongeveer 1 op de 8 Nederlanders van boven de 17 jaar volgt jaarlijks ‘niet bekostigd onderwijs’, waarvan het merendeel, zo’n 80 procent, op een of andere manier werk gerelateerd is. Daarmee scoren we boven het Europees gemiddelde.

Levert het genoeg op?

Allemaal leuk en aardig, die cijfers. Maar dan nu de hamvraag: is het al die investering in geld en tijd waard? Levert het in the end genoeg op om de inspanning te rechtvaardigen? Die vraag speelt niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor de werkgevers, die vaak een fors deel van de rekening oppikken, en niet in de laatste plaats ook voor de vele aanbieders in de markt, die graag hun toegevoegde waarde willen duiden.

TIPS EN TRUCS *

1.            Stuur je medewerksters!  Vrouwen hebben volgens de onderzoeken tot drie procentpunt meer baat bij extra opleiding dan mannen.
2.            Meer opleiding meer effect!  Er is een sterke relatie tussen effect en eerdere opleidingen en trainingen. Hoe hoger de basisopleiding en hoe meer extra’s zijn geleerd, hoe vruchtbaarder elke extra opleidingseuro is.
3.            Waar zit de meeste winst?  Managementopleidingen leveren de meeste winst op. In salaristermen tot zo’n 18%, in productiviteitstermen zelf meer dan 36%.
4.            Hoe lang is er sprake van winst?   Langdurig effect bereik je met door de werkgever geregelde opleidingen. De winst in skills, inkomsten en productiviteit houdt 13 jaar aan. Andere opleidingen zijn min of meer uitgewerkt na 8 tot 10 jaar.
5,            Opleiding en werkpraktijk horen bij elkaar!    Tegenover elk geïnvesteerd opleidingsuur moet volgens onderzoek zo’n 2 uur worden uitgetrokken voor praktijk-implementatie.
6.            Strategie onderneming centraal!    Zorg altijd voor de vertaling naar het individu. Hoe beter een training aansluit bij de praktijk en de strategie van een onderneming, hoe groter het effect.
7.            Opleiden is innovatie!    Opleiden heeft een sterk effect op het innovatief vermogen. Tien jaar werken laat het innovatief vermogen toenemen met 43 procent. Tien jaar opleiding leidt tot een toename van wel 112 procent.

Twee antwoorden

Opvallend genoeg hebben economisch en sociale wetenschappers er pas de laatste jaren een antwoord op weten te vinden. Dat hebben ze gedaan op grofweg twee manieren. De eerste is zowel het meest voorkomend…….

Voordat je dit artikel verder leest, ben je het met alle tips en trucs eens? Ik niet. Waar ik het wel mee eens zou zijn is dat dit verhaal maar weer eens aantoont, al is het impliciet, dat het voor iedere organisatie van belang is om het rendement van leren en ontwikkelen van professionals scherp onder de loep te nemen. Er voor te zorgen dat iedere euro een zo hoog als mogelijk rendement krijgt.  Alle reden dus om een effectmetingsplan op te stellen, zodat beoogde resultaten voor professional en organisatie scherp en helder zijn en dat er dus hiermee goed gemeten kan worden. Niet om het meten, maar om het verbeteren van het leren en ontwikkelen van professionals gekoppeld aan de werkpraktijk, in het belang van de doelstellingen van de organisatie.

Lees verder

Trefwoord(en): Leven lang leren geeft rendement

Leave a Reply