Inzetbaarheid personeel : Werkgevers maken zich zorgen

inzetbaarheid personeel : werkgevers maken zich zorgenVrijwel alle Nederlandse werkgevers maken zich zorgen over de inzetbaarheid van het personeel. Het merendeel van de werkgevers werkt aan duurzame inzetbaarheid. Uiteindelijk zijn echter de werknemers zelf verantwoordelijk voor de mate waarin ze goed kunnen functioneren. Dat blijkt uit een enquête van werkgeversvereniging AWVN in samenwerking met BNR Nieuwsradio.

Duurzame inzetbaarheid staat voor een groot aantal maatregelen om te bewerkstelligen dat werknemers langer goed kunnen blijven functioneren doordat hun kennis en competenties op peil zijn gehouden en ze gezond zijn gebleven. Uit het AWVN-BNR-onderzoek blijkt dat meer dan een kwart (26%) van de werkgevers inmiddels dergelijk beleid uitvoert en dat eveneens ruim een kwart (27%) bezig is dergelijk beleid in te voeren. Slechts 11% van de respondenten is nog niet op een of andere manier bezig met verduurzaming van het personeelsbeleid.

Slechts 5% van de respondenten verwacht géén problemen rond de inzetbaarheid van de eigen medewerkers in de toekomst. De 95% die wel problemen voorziet, verwacht die op vrijwel alle vlakken van inzetbaarheid. Verminderde flexibiliteit en arbeidsproductiviteit van medewerkers staan bovenaan, beide rond de 45%. Roosterproblemen, te weinig personeel en medewerkers die onvoldoende inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt volgen kort daarop. Ongeveer 40% van de deelnemers verwacht deze problemen in de eigen organisatie. De overige problemen zijn gelijkmatig verdeeld rond de 25%, met uitzondering van de hoge uitstroom van jonge medewerkers die slechts door 14% van de deelnemers de komende jaren wordt verwacht.

Met maatregelen op het vlak van duurzame inzetbaarheid hopen werkgevers vooral vermindering van de arbeidsproductiviteit (44% van de respondenten) en vermindering van de (bedrijfs-)flexibiliteit (45%) te voorkomen. Ook roosterproblemen door vergrijzing scoort hoog als verwacht probleem (40%).

Gevraagd naar de grootste uitdaging als het gaat om ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid geeft 88% van de ondervraagden aan dat vooral het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers hen zorgen baart. De medewerking van lijnmanagers (48%) komt op de tweede plaats. Met de stelling ‘De werknemer is zelf verantwoordelijk voor zijn inzetbaarheid’ is 83% van de werkgevers het eens.

Aan het AWVN-onderzoek over de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden namen 73 ondernemingen en 3 brancheorganisaties deel. De deelnemers zijn vrijwel evenredig verdeeld naar zowel grootteklasse als sector. Volgens AWVN geven de onderzoeksresultaten een betrouwbaar beeld van de stand van zaken in Nederland.

Bron: AWVN werkgevers maken zich zorgen over inzetbaarheid werknemers

trefwoord: Inzetbaarheid personeel

Leave a Reply