Investors in People ontwikkeling gemeente Olst-Wijhe – DOWNTOP

Investors in PeopleInvestors in People is niet per se iets voor alleen grote organisaties. De gemeente Olst-Wijhe heeft 155 medewerkers en wil door certificering een steeds hogere kwaliteit leveren. Sinds juni 2012 is Olst-Wijhe erkend als Investor in People.

Coördinator P&O John Voppen van de gemeente Olst-Wijhe is niet iemand die zich op de borst klopt. Over de score 8 bij het laatste onderzoek naar de medewerkerstevredenheid zegt hij bijvoorbeeld: “Dat is toch wel heel aardig.” De kleine gemeente zet zwaar in op ontwikkeling van medewerkers en schopte het tot een van de tien best scorende organisaties in de publieke sector. Na Zwolle en Kampen is Olst-Wijhe nu de derde als Investor in People erkende gemeente in Nederland. Bij het certificeringsproces werd de gemeente begeleid door Investors in People adviseurs Alef Dekker en Wim Bovendeert.

Het gemeentebestuur hecht aan kwaliteit. Alle medewerkers moeten de kans krijgen zich verder te ontwikkelen, zodat ze een volgende stap in hun loopbaan kunnen zetten. In 2010 nam het college ondanks bezuinigingen in haar coalitieakkoord op dat er blijvend moet worden geïnvesteerd in medewerkers. “Daarmee kun je als kleine organisatie het verschil maken en blijvend kwaliteit leveren,” zegt John Voppen.

Potentie en enthousiasme

Olst-Wijhe is de eerste gemeente in Nederland met een eigen opleidingsacademie die een gecertificeerd opleidingsprogramma aanbiedt. De academie is opgezet omdat Olst-Wijhe een zogenaamde ontwikkelgemeente is. Veel ( jonge) enthousiaste en veelbelovende medewerkers krijgen er de kans zich te ontwikkelen en ervaring op te doen binnen een publieke organisatie. “Je kunt roepen en willen dat je mensen kansen geeft zich te ontwikkelen,” legt Voppen uit, “maar dan moet je het ook invullen. We kijken in eerste instantie naar potentie en enthousiasme. Competenties en gedrag van medewerkers vinden we belangrijker dan vakkennis en de juiste opleiding. Want vakkennis kun je bijleren. Bovendien verandert er voortdurend zoveel dat je je kennis toch steeds moet bijspijkeren. Het gaat er veel meer om dat medewerkers de juiste dingen doen en niet alleen de juiste wettelijke regels toepassen. Het opleiden en trainen koppelen we aan de organisatiedoelen. Met Investors in People doen we dat meer gestructureerd dan eerst.”

Eigen medewerkers als trainer

Uitgangspunt van de Olst-Wijhe Academie is dat iedereen meedoet, van hoog tot laag. Voppen: “We doen zoveel mogelijk zelf met onze eigen medewerkers. Kenmerkend is dat wij in de regel met eigen interne trainers en coaches werken. Degenen die trainer worden, leiden vervolgens collega’s op. Tien eigen mensen worden bijvoorbeeld opgeleid om de uitgangspunten van efficiënt werken en strakke procesinrichting op collega’s over te kunnen brengen. Die manier van opleiden blijkt motiverend te zijn voor het eigen personeel. Ook stimuleren we ondernemerschap. Ondernemen in een gemeente betekent proactief met ideeën komen en daar vervolgens zelf een rol in vervullen. Dat willen we ondersteunen en faciliteren.”

Filosofie neerzetten

Voppen verwacht dat de gemeente over drie jaar bij de Investors in People -hercertificering nog dezelfde kenmerken heeft, maar dat de bedrijfsvoering anders zal zijn door een toenemende samenwerking met Raalte en Deventer. “We willen de filosofie van Investors in People in onze samenwerkingsverbanden neerzetten. Wat ons betreft gaan we door met Investors in People en ik ben daar wel optimistisch over. In grote delen van Overijssel wordt Investors in People heel belangrijk gevonden.”

Noot: de begeleiding bij dit Investors in People -traject was in handen van Alef Dekker en Wim Bovendeert, beiden Investors in People adviseur.

Investors in People

Als u meer informatie wilt over Investors in People , bijvoorbeeld in relatie tot een meting van de medewerkerstevredenheid bij uw organisatie of omdat u het eigenaarschap ten aanzien van leren en ontwikkelen van uw medewerkers op een hoger plan wilt brengen, dan kunt u contact opnemen met Alef Dekker (tot 1 januari 2014 erkend Investors in People Specialist) door een  mail te sturen of te bellen met 06 – 339 338 40

Bron: IiPNL

Trefwoord: Investors in People

Leave a Reply