Investors in People ‘Een voertuig naar betere dienstverlening’

De gemeente Kampen zette fors in op cultuurver-andering, en met resultaat. Investors in People was volgens gemeentesecretaris Jan Goedegebure het voertuig.

Kampen, dat in het voorjaar van 2011 de erkenning van Investors in People binnenhaalde, transformeerde in enkele jaren van een starre organisatie in een flexibele werkgever die medewerkers meer regelmogelijkheden geeft. In het novembernummer van A+O Magazine lichten gemeentesecretaris Jan Goedegebure en hoofd Personeel, Juridische Zaken en Communicatie Conny Hesse de veranderingen toe.

Cultuurverandering De organisatie kantelde in februari 2007 naar een directiestructuur. Vervolgens ging het vernieuwde managementteam met processen aan de gang. Naast de invoering van integraal management is fors ingezet op de modernisering van HRM en een cultuurverandering: niet meer informeren, maar veel meer overleggen met medewerkers. Volgens Goedegebure was Investors in People het voertuig waarbinnen de gemeente alles waar ze mee bezig was, kon.stroomlijnen en een plekje geven.

Kwaliteitslabel voor HRM Hesse zet in het artikel uiteen dat Investors in People draait om de manier van werken en om goed werkgeverschap. Ze omschrijft Investors in People als ‘een kwaliteitslabel van je HRM-onderdeel’. Inmiddels blijkt dat de medewerkers het meer naar hun zin hebben en dat de burger een betere dienstverlening ervaart.

Bron(nen): Investors in People Nederland

Naar A+O Magazine

(Alef Dekker was als erkend Investors in People adviseur betrokken bij dit project)

Leave a Reply