Intensieve coaching bepleit in CPB-rapport bij aanpak voortijdig schoolverlaten

Intensieve coaching bepleit: Afgelopen week publiceerde het CPB een discussion paper over de effecten van intensieve coaching op voortijdig schoolverlaten (vsv). Uit het onderzoek komt naar voren dat het inzetten van één jaar lang intensieve coaching van studenten in het mbo het percentage van schooluitval substantieel omlaag brengt. Dit zou de samenleving op termijn 27 miljoen euro kunnen opleveren. De MBO Raad omarmt het idee van coaching, maar managet tegelijk ook de verwachtingen ten aanzien van de haalbaarheid ervan. Deze aanpak is immers kostbaar, zo heeft een experiment bij Rijn IJssel Arnhem uitgewezen.

Coaching
Het onderzoek van het CPB baseert zich ook op dit experiment met intensieve coaching. Op Rijn IJssel Arnhem is een gecontroleerd experiment opgezet waarbij niveau 2-studenten intensief zijn gecoacht met de zogenaamde ‘outreachende methode’. Hierbij werden de studenten niet alleen begeleid in de school, maar ook gecoacht op persoonlijke problematiek. Daarnaast werden huis- en stagebezoeken gedaan.
De resultaten van de aanpak waren goed. De kans op voortijdig schoolverlaten na één jaar werd verminderd met ruim 40 procent. Hoewel de resultaten positief waren, heeft Rijn IJssel Arnhem het experiment niet verder voorgezet omdat het een te kostbare manier van begeleiden is.

Niveau 2
De afgelopen jaren zijn in Nederland veel onderzoeksrapporten gepubliceerd waaruit blijkt dat de oorzaken van voortijdig schoolverlaten zeer divers zijn en dat er zeker niet één aanpak is te bedenken die voor iedereen geldt. Het CPB-onderzoek betreft alleen niveau 2-studenten, een groep die niet op voorhand te vergelijken is met de studenten op andere niveaus. Het onderzoek meldt wel dat de effecten van coaching groter zijn voor studenten met een relatief grotere kans op schooluitval, zoals mannen, studenten die niet bij beide ouders wonen en studenten ouder dan 18 jaar.

Geld effectief besteden
In de media is vooral aandacht besteed aan de uitspraken van CPB-onderzoeker Marc van der Steeg over effectieve besteding van de vsv-gelden: “We weten op grote onderdelen niet of het geld effectief besteed wordt. We zouden meer onderzoek moeten doen naar het nut van maatregelen. Scholen zouden ook gebaat zijn bij meer kennis over zaken die wel en niet werken.” De MBO Raad ziet het nut van onderzoek dat scholen helpt de middelen effectiever in te zetten, maar kan zich niet vinden in de suggestie dat het vsv-geld lukraak wordt ingezet. De scholen sluiten immers convenanten af waarin gemeentes en scholen samen overeenstemming bereiken over de inzet van deze gelden en waarbij de aanpak is afgestemd op de lokale vsv-problematiek. Over de besteding van de gelden wordt verantwoording afgelegd. De resultaten blijken positief, er is immers de afgelopen jaren een flinke daling te zien van het aantal vsv’ers.

Bijlagen
Rapport CPB (pdf, 1,2 Mb)

Leave a Reply