Instroom jongeren bij overheid met 63% afgenomen

Weinig nieuw jong bloed bij gemeenten

Instroom jongeren tot 30 jaar bij de overheid is sinds 2007 met 63 procent afgenomen. Vooral bij gemeenten is een fikse daling te zien. Belangrijkste oorzaak zijn de bezuinigingen.

Jonge aanwas

Tussen 2007 en 2009 was er nog een lichte groei te zien van jonge aanwas bij gemeenten. In die jaren steeg het aantal ambtenaren tot 30 jaar van zo’n 4.000 naar 4.500. Na 2009 kelderde de instroom om in 2011 uit te komen op 1.500 nieuwelingen. Dat blijkt uit de rapportage Werken in de publieke sector. Feiten en cijfers 2012 van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

Provincies en waterschappen

Bij het rijk zette de daling al eerder in. De instroom van jonge ambtenaren daalde daar vanaf 2007 van bijna 4.500 naar iets onder de 1.500 in 2010. Vanaf 2010 blijft de instroom redelijk stabiel op dat aantal. Bij provincies en waterschappen is er al jarenlang nauwelijks sprake van instroom van jong bloed.

Ontgroening

De ontgroening en vergrijzing bij het rijk is in volle gang. Veel meer jongeren stoppen met hun werk bij het rijk dan hun oudere collega’s. Zo’n 2.300 jongeren (tot 35 jaar) beëindigden in 2010 het dienstverband bij het rijk, zo blijkt uit de rapportage. Rijkambtenaren tussen de 45-55 jaar zijn het meest honkvast; met een vertrek van zo’n 1.200 mensen scoort deze leeftijdscategorie het laagste van alle rijksambtenaren. Over de uitstroom van ambtenaren bij gemeenten, provincies en waterschappen staan in de rapportage geen gegevens.

Vergrijzing

Als wordt gekeken naar jongeren in het gehele openbaar bestuur -inclusief onderwijs, politie en brandweer – dan is het aantal jonge overheidsfunctionarissen de laatste jaren met ruim vijftien procent gedaald. Het aandeel 55-plussers is daarentegen met ruim 28 procent toegenomen. De vergrijzing van de totale overheidssector dreigt hiermee verder toe te nemen. Deze trend wordt versterkt door de economische crisis en bezuinigingen, waardoor vrijgekomen banen niet altijd worden ingevuld met nieuw en jonger personeel.

Grootste werkgever

De overheid is nog altijd de grootste werkgever van Nederland. Per duizend burgers werken twaalf Nederlanders bij gemeenten, zeven bij het rijk en één bij de provincie. Nederland heeft in vergelijking met landen als Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannie en de Verenigde Staten een relatief kleine overheid. Duitsland heeft met 5,52 procent van de totale bevolking de kleinste overheid van deze landen, gevolgd door de Nederlandse overheid met 6,03 procent.

Leave a Reply