Gevoel van baanzekerheid daalt het sterkst onder allochtonen

1 op de 10 Nederlanders verwacht baan te verliezen

9 Procent van de werkende Nederlandse beroepsbevolking verwacht het komende jaar zijn baan te verliezen, een lichte stijging ten opzichte van 8 procent in 2011. De Nederlandse beroepsbevolking die verwacht zijn baan niet te verliezen is licht gedaald van 75 naar 72 procent. Onder de allochtone beroepsbevolking is deze daling beduidend sterker, van 73 naar 68 procent. Iets meer dan de helft (51%) van de allochtone beroepsbevolking verwacht daarentegen wel binnen 4 maanden een nieuwe baan gevonden te hebben, tegenover 46 procent van de autochtone beroepsbevolking. Dit blijkt uit analyses op het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group waarin ruim 712 allochtonen en 5.530 autochtonen personen uit de Nederlandse beroepsbevolking zijn ondervraagd over hun arbeidsmarktvertrouwen.

Werkende allochtonen onzekerder en ook optimistischer over arbeidsmarkt

Het verwachtingspatroon om in de komende 12 maanden hun baan te verliezen is hetzelfde onder allochtonen en autochtonen. Toch zijn de werkende allochtonen iets onzekerder over hun arbeidsmarktpositie. Het percentage dat verwacht zijn baan misschien te verliezen in de komende 12 maanden stijgt bij deze groep harder dan bij de autochtone groep. Dit wordt mogelijk ook ingegeven doordat de werkloosheid onder allochtonen momenteel sterker stijgt dan onder autochtonen. Daarentegen denken allochtonen (zowel werkend als werkzoekend) sneller een baan te hebben gevonden dan autochtonen. Binnen vier maanden verwacht 46 procent van de autochtonen en 51 procent van de allochtonen

Lees verder: baanzekerheid daalt het sterkst onder allochtonen

Leave a Reply