Flexibel werken heeft grens bereikt bij de helft MKB

Meer dan 50 procent van de Nederlandse MKB’ers wil in de toekomst de mogelijkheden voor flexibel werken niet verder uitbreiden. Ruim 20 procent heeft deze toekomstplannen wel en de overige MKB’ers zijn er nog niet over uit of zij de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken binnen hun organisatie willen vergroten. Naar verwachting zal 24 procent van de MKB’ers de flexibiliteit in werkplekken vergroten en 21 procent de flexibiliteit in tijd. Dit blijkt uit de MKB Marktmonitor 2011/2012 die Unique samen met TNO heeft uitgevoerd. Voor het derde jaar op rij werden er bijna 4.000 ondernemers geïnterviewd over economische en personele ontwikkelingen en aantrekkelijk werkgeverschap in nieuwe tijden.

Verder is de huidige stand van zaken op het gebied van flexibel werken onderzocht. Bij 60 procent van de MKB-bedrijven werken medewerkers, met uitzondering van de buitendienstmedewerkers, altijd vanuit kantoor. Op het gebied van de werktijden, geeft 42 procent van de MKB’ers aan dat er vaste werktijden worden gehanteerd. Bij 51 procent van de organisaties zijn begin- en eindtijden flexibel af te stemmen. Daarnaast geeft 7 procent van de MKB’ers aan dat hun werknemers zelf de werktijden mogen indelen.

Overheid is meest flexibel
De overheid komt als koploper op het gebied van flexibel werken naar voren. Bij 89 procent van de overheidsorganisaties kunnen medewerkers begin- en eindtijden flexibel afspreken (73 procent) of hun werktijden volledig zelf indelen (16 procent). Daarentegen blijkt de sector vervoer & opslag flexibele werktijden het minst te omarmen. 55 procent van de MKB’ers uit die sector geeft aan dat zij vaste werktijden hanteren. Regionaal bekeken zijn Groningen en Noord-Holland de provincies die het meest flexibel omgaan met werktijden. Limburg en Noord-Brabant blijken minder flexibel dan het landelijk gemiddelde.

Ook op het gebied van plaatsonafhankelijk werken loopt de overheid voorop. Bij slechts 24 procent van de overheidsorganisaties werken medewerkers altijd vanuit kantoor. Dat is ruim 36 procent onder het landelijk gemiddelde (60 procent). Callcenters en contactcenters zijn op dit vlak het minst flexibel. Op regionaal niveau blijkt de provincie Zeeland het minst flexibel, op de voet gevolgd door Noord-Brabant. De meest flexibele provincies zijn respectievelijk Noord-Holland, Groningen en Drenthe.

“De mate waarin organisaties flexibel werken, zal binnen het MKB geen enorme vlucht meer nemen”, aldus Raymond Puts, algemeen directeur bij Unique. “Toch bevestigt 67 procent van de ondernemers dat flexibel werken de aantrekkelijkheid van een werkgever vergroot. Het is daarom de vraag hoe MKB’ers dat gaan verenigen in nieuwe tijden, waarin aantrekkelijk werkgeverschap steeds hoger op de agenda van organisaties komt te staan. Met de volgende MKB Marktmonitor zullen we dat nader onderzoeken.”

Het onderzoek
De MKB Marktmonitor geeft reacties en bevindingen van 3.880 ondernemers weer. Zij gaven in de maanden juni tot en met september in een persoonlijk interview antwoord op verschillende vragen over de economische ontwikkelingen en aantrekkelijk werkgeverschap in nieuwe tijden. Dit jaar is de MKB Marktmonitor aangevuld met een onderzoek onder werknemers.

Leave a Reply