Een op drie werknemers volgt cursus, bedrijfsopleiding of….

Ruim een op de drie werknemers heeft in 2010 een bedrijfsopleiding gevolgd. Hieraan is in totaal 1,6 miljard euro uitgegeven. Dat is gemiddeld 435 euro per werknemer, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in december van het afgelopen jaar gemeld.

Mannen leren iets vaker

In grotere bedrijven volgt 41 procent van de mensen een cursus of opleiding. Bij bedrijven met minder dan honderd werknemers is dat 29 procent. Mannen gaan iets vaker op cursus dan vrouwen. Sinds 2005 is het percentage werknemers dat een bedrijfsopleiding volgt gestegen van 34 naar 36 procent.

water- en afvalbedrijven koploper

Per bedrijfstak zijn er grote verschillen. Koploper zijn energie-, water- en afvalbedrijven, waar 62 procent van de werknemers een bedrijfsopleiding krijgt. Bedrijven in die sectoren geven daaraan ook het meeste uit: bijna 1200 euro per werknemer. De horeca sluit de rij. Daar volgt slechts een op de vier mensen een cursus en die kost gemiddeld 70 euro per werknemer

Rendement van bedrijfsopleiding

Er wordt (veel) geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers binnen de organisaties. Er moet dan natuurlijk niet alleen gekeken worden naar de out-of-pocket kosten van 1,6 miljard euro, zoals het CBS deed. De daadwerkelijke budgetten voor leer- en ontwikkelactiviteiten zijn veel groter omdat bijvoorbeeld de salariskosten, de inzet van de HR-afdeling,  e.d. er bij opgeteld moeten worden. Gekoppeld aan de bedrijfsopleiding is de belangrijkste vraag of al die investeringen wel renderen. Hoe effectief wordt de bedrijfsopleiding ingezet binnen het leren en ontwikkelen van de medewerkers binnen de organisatie? Even een paar vragen in dit kader:

  • Gaan medewerkers door de bedrijfsopleiding die zij volgen wel beter presteren in hun dagelijks werkpraktijk?
  • Wordt door de gevolgde bedrijfsopleiding de (financiële) prestaties van de organisatie beter?
  • Dragen onze leer- en ontwikkelactiviteiten wel daadwerkelijk bij aan het realiseren van onze ambities en doelstellingen?
  • Zorgen onze ontwikkelingsactiviteiten effectief voor het aanspreken en ontwikkelen van onze (nieuwe) talenten?
  • Zetten we met de bedrijfsopleiding niet te veel in op het formele leren en te weinig op het informele leren? Oftewel: maken we wel (voldoende) gebruik van de kansen die het informeel leren biedt?

Vastgesteld kan worden dat er nog steeds te veel organisaties zijn die op deze vragen niet (voldoende) in staat zijn een antwoord te geven.

Als u deze vragen wel wilt kunnen beantwoorden lees dan effectiviteitsmeting-leer-en-ontwikkelactiviteiten

Wilt u over het leren en ontwikkelen van oudere werknemers meer lezen? Of over de kosten die hiermee samenhangen:

Leave a Reply