Duurzame inzetbaarheid, nog even niet?

Duurzame inzetbaarheid is belangrijk. Niet over tien jaar, niet over vijf jaar, maar nu. Dat vinden de ruim 4000 respondenten van het Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid. Opvallend dus dat de helft van de ondervraagde organisaties het actiepunt zelf nog niet op de agenda heeft gezet.

Blader door de uitslagen van het onderzoek, en je stuit al meteen op een verrassing. Want duurzame inzetbaarheid… wat verstaan de respondenten daar precies onder?

De onderzoekers hadden verwacht dat ‘Langer doorwerken’ hoog zou scoren, maar deze keuzemogelijkheid moest het doen met 11 procent van de stemmen. Ook de optie ‘Het Nieuwe Werken’ bleef achter bij de verwachtingen: een magere 17 procent.
Nee, de uitschieters waren ‘Gezond blijven in je werk’ (40 procent) en ‘Levensfasebewust personeelsbeleid’ (50 procent). Daar moeten we bij vermelden dat 19 procent van de respondenten nooit van het begrip heeft gehoord.
Dat ‘Langer doorwerken’ zo laag scoort, is opmerkelijk. Niet alleen omdat het een van de drie pijlers vormt onder het begrip duurzame inzetbaarheid, maar ook vanwege de leeftijd van de respondenten: zo’n 70 procent is ouder dan 45 jaar.
Misschien baseerden zij hun definitie op datgene wat zij zien in hun eigen organisatie. Op de stelling ‘Mijn organisatie voert beleid om langer doorwerken te stimuleren’, antwoordt slechts een kleine 27 procent met ja.

Kloof tussen theorie en praktijk?
Komt dit doordat organisaties überhaupt weinig doen aan duurzame inzetbaarheid? Het is niet helemaal duidelijk. Cynici kunnen wijzen op een kloof tussen theorie en praktijk.
Maar liefst 91 procent van de respondenten zegt dat er nu, vandaag, met duurzame inzetbaarheid moet worden begonnen. En tegelijk ligt het aantal organisaties waarbij het thema daadwerkelijk op de agenda is gezet een stuk lager: 50 procent.
Maar ook dit is wellicht een definitiekwestie. Want tegelijk geven de respondenten aan dat de organisatie een beleid voert dat sterk op duurzame inzetbaarheid lijkt. Zo zegt 61 procent in staat te zijn ………. lees verder: zie bron

Bron: gidsonline ‘Duurzame inzetbaarheid, nog even niet?’

Leave a Reply