Duurzame inzetbaarheid als strategisch managementthema

Duurzame Inzetbaarheid ManagementthemaGrote bedrijven hebben of krijgen een inzetbaarheidprobleem. Er gaan mensen met pensioen en daar komen te weinig anderen voor in de plaats. HR-professionals van het kennisnetwerk HRM Grote Bedrijven – onder andere van Heineken, Wageningen UR en Eneco – zoeken de oplossing in duurzame inzetbaarheid als strategisch managementthema.

Is er een nationaal probleem met inzetbaarheid? HR-managers van grote bedrijven zeggen daar zonder aarzelen ‘ja’ op en sommen achter elkaar veel redenen op. Hét probleem van grote bedrijven is de inzetbaarheid van personeel op korte en lange termijn. Op de korte tot middellange termijn krijgen organisaties het steeds lastiger bij de werving van personeel omdat de vraag niet aansluit op het aanbod. Jongeren komen steeds moeilijker aan het werk. Een op de acht jongeren tot 25 jaar is werkloos (UWV, juni 2012). Daarbij moeten oudere werknemers langer doorwerken waar zij zich niet op hebben voorbereid. Velen dachten zich niet meer te hoeven bijscholen en werkgevers investeerden daar ook weinig in. De politiek is zwaar verdeeld en dat maakt het er voor werkgevers en werknemers niet makkelijker op. Waar na lang overleg een pensioenakkoord is gesloten, maakt een gelegenheidscoalitie in de Tweede Kamer dat weer ongedaan. De AOW-leeftijd gaat sneller naar 67 dan het laatste Kabinet meldde. Cao’s komen niet rond zolang er geen politieke duidelijkheid over de pensioenen is. Of de flexibilisering van de arbeid verder doorzet is de vraag. En een nieuw kabinet kan alles weer veranderen.

Hét personeel bestaat niet

Duurzame inzetbaarheid is een vraagstuk voor de lange termijn. Elk jaar gaan er meer mensen met pensioen dan er op de arbeidsmarkt komen. En de markt hoeft maar enigszins aan te trekken of er ontstaat weer krapte op de arbeidsmarkt. De vraag is welke bedrijven dan het beschikbare personeel krijgen. Zij die het meest tegemoet komen aan de wensen van het personeel? Maar je kunt niet meer spreken van ‘het personeel’. Waar veel ouderen hechten aan een vaste baan en zekerheid in inkomen en pensioen, zoeken veel jongeren dat juist niet. Het gaat hen om inhoudelijk interessant werk en zich verder kunnen ontwikkelen. En de meeste vrouwen willen best meer werken als ze maar invloed op hun werktijden kunnen hebben. De werkgever moet zich in de steeds krapper wordende arbeidsmarkt meer voegen naar de individuele werknemer. En ook: beter weten welke mensen de organisatie nodig heeft en welke kennis moet worden behouden. De HR-managers van onder andere Heineken, Wageningen University&Research Centre (Wageningen UR) en Eneco bespraken in het kennisnetwerk HRM Grote Bedrijven de specifieke personeelsproblematiek van hun organisaties. En erkenden hun gezamenlijke vraag: hoe creëren we het besef onder managers voor de noodzaak van een investeringsklimaat voor duurzame inzetbaarheid? En vervolgens: hoe realiseren we die inzetbaarheid? Alle drie vonden ze een richting.

Wageningen UR: commerciële onderzoekers

HR-manager Ineke de Weerd van Wageningen UR ziet om zich heen dat de strategie van organisaties vaak niet verder reikt dan één of twee jaar. De Weerd: “Je moet verder kunnen kijken dan een paar jaar en focussen op de stip op de horizon. Dat geeft richting, ook in…………

Bron:  Lees verder

Leave a Reply