Diversiteit : Generatie YEP bestormt de markt

Young Ethnic Professionals

Het zijn jonge, ambitieuze, vaak goed opgeleide professionals van allochtone ouders, spreken ‘gewoon Nederlands’ en brengen letterlijk kleur in de samenleving, waar de roep naar diversiteit hoorbaar is. Arjan Erkel en Sezgin Yilgin noemen hen de Young Ethnic Professionals en schreven een boek over deze in aantal, welvaart en belang toenemende groep jongeren. Wat kenmerkt hen? Wat kunnen ze bijdragen? Wat hebben ze nodig?

YEP

De term YEP is afgeleid van YUP, de Young Urban Professional die eind jaren ’80 zijn opwachting maakte. Yuppies kwamen op tijdens de vrouwenemancipatie en kenmerkten zich door dubbele inkomens, frequente vakantie en twee auto’s voor de deur. De Young Ethnic Professional lijkt in enkele opzichten op de YUP. Ze zijn jong en ambitieus, hechten aan vrouwenemancipatie en worden steeds welvarender. De groep bestaat met name uit tweede en derde generatie allochtone c.q. migrantenjongeren die zich op de Nederlandse markt richten; daarom is de term allochtoon eigenlijk niet meer van toepassing. Vandaar dat wij de term Young Ethnic Professionals (YEP) introduceren.

Al snel ontstond het idee om deze visie te communiceren met de rest van Nederland en daaruit is het boek Generatie YEP voortgekomen. Een boek waarin niet alleen ‘yeppies’, maar ook mensen vanuit het bedrijfsleven aan het woord komen en vanuit hun eigen invalshoek spreken over het belang van culturele diversiteit.

Twintig succesvolle professionals met verschillende culturele achtergronden, die allemaal zijn opgegroeid in Nederland, delen hun succesverhalen en hun visie op het onderwerp. Ons viel al snel op dat er veel overeenkomsten bestaan tussen de geïnterviewden. Eigenlijk zijn er geen wezenlijke verschillen tussen een Turk, een Marokkaan, een Surinamer en een in Rotterdam geboren en getogen autochtone Nederlander.

De loopbaan van de YEP

Migrantenjongeren waren de kinderen van gastarbeiders in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw en begonnen hun school en loopbaan met een achterstand. De perceptie bestond dat de ‘gastarbeiders’ terug zouden gaan naar het thuisland. Jongeren werden van huis uit gestimuleerd om naar een vakschool te gaan. Enerzijds door onzekerheid over de toekomst en anderzijds omdat dit het makkelijk zou maken om ‘terug te gaan’ naar het thuisland. Toch waren er uitzonderingen.

Wethouder Karakus van Gemeente Rotterdam bijvoorbeeld was één van de eerste Turkse Nederlanders die naar de Politieschool gingen, toen nog een onbekend fenomeen. De multiculturele generaties van de jaren tachtig en…. Lees artikel verder op www.loopbaan-visie.nl Diversiteit : generatie-yep-bestormt-de-markt.pdf

Lees meer: www.generatieyep.nl

Bron: Loopbaan-Visie

Trefwoord: Diversiteit

Leave a Reply