Creatieve dialoog over inzetbaarheid

HCW: houdbaarheid competenties werknemers: universitaire kennis 1980 elf jaar vooruit, tegenwoordig hooguit drie of vier jaar. ( inzetbaarheid ?)

Creatieve dialoog over inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling moet inzetbaarheid werknemer vergroten (hoogleraar Aukje Nauta)

LeO: productiviteitsverlies als gevolg van ouder worden werknemers kan het beste worden voorkomen door het informele leren te bevorderen.  (inzetbaarheid ?)

@Politieacademie ruimte/vorming terecht. Begin echter met awareness, ook bij kwartiermakers, om vaardigheden & attitude mcv te verbeteren. ( inzetbaarheid ?)

imagostress: hebben bankmedewerkers meer stress omdat ze zich weinig onafhankelijk hebben opgesteld tov hun managers? ING RABO ABN (inzetbaarheid ?)

imagostress bankmedewerkers vlgns online onderzoek FNV Bondgenoten. Is stress veroorzaakt door ‘hete’ managers met imagoproblemen?

Wereldjournalisten Diversity show over diversiteit en (social) media 10 febr. http://www.wereldjournalisten.nl/agenda/907/diversity-show-over-diversiteit-en-social-media/ via @WereldJe

Subsidie Indienen Green Deals februari! http://ow.ly/1FGZAU water biodiversiteit grondstoffen mobiliteit technologieMKB burger

De Slag om Nederland (SoN) Om 25:07 min. bij stil te staan. Waar of niet Waar? http://bit.ly/xn6aP0 (Gemeente Paleizen)

boekuitreikingCanon voor Participatie en Diversiteit” van David Pinto (http://www.davidpinto.nl/) met Gerd Leers Immigratie en Asiel

OudNieuws? Talentvolle medewerkers steeds bewuster van hun waarde voor organisaties: http://wp.me/p1OTXI-8q ( inzetbaarheid ?)

Vergrijzing personeel vraagt om maatregelen (ZilverenMeer): http://www.downtop.nl/2012/vergrijzing-personeel-vraagt-om-maatregelen-vergrijzing-bewust-actie/

LeO: Om te leren = zelfregulatie belangrijke voorwaarde: professional stuurt eigen leren om de zelfgestelde doelen te bereiken. ( inzetbaarheid ?)

HNW: werktijden kunnen bijvoorbeeld aan het persoonlijk ritme of fysieke mogelijkheden worden aangepast. Toch? dtv (inzetbaarheid ?)

Vergrijzingsmonitor: stimuleren ondernemerschap en terugbrengen van aantal regels, ook bij HNW, komen niet in activiteitenlijst voor. ( inzetbaarheid ?)

Leave a Reply