Belangrijkste onderdeel recruitmentsite: Arbeidsvoorwaarden

De recruitmentsite speelt een belangrijke rol in het interesseren van de juiste kandidaten voor (moeilijk) in te vullen vacatures. Om een succesvolle recruitmentsite neer te zetten moeten werkgevers nadrukkelijk rekening houden met de wensen en verwachtingen van kandidaten. Kandidaten die een recruitmentsite (werken-bij-site) bezoeken vinden het belangrijk dat arbeidsvoorwaarden en informatie over het salaris hierop zijn terug te vinden.

Kandidaten willen breed geïnformeerd worden

Onderstaande tabel toont de top-5 van meest genoemde aspecten die kandidaten willen terugvinden op recruitmentsites. Hieruit blijkt dat kandidaten breed geïnformeerd willen worden over de openstaande functie en de organisatie. Om het juiste talent te kunnen werven is het dus van belang om een volledig beeld te schetsen. Daarbij moet zowel de arbeidsvoorwaardelijke kant, de organisatiekant als het proces voldoende aandacht krijgen.

Totaal
Arbeidsvoorwaarden & salaris 48%
Concrete voorbeelden werkzaamheden 35%
Sfeerimpressie 34%
Online kunnen solliciteren 34%
Bedrijfsinformatie & contactgegevens 34%

Deelnemers aan dit onderzoek konden meerdere aspecten van de recruitmentsite selecteren (maximaal 5). Gemiddeld gaven deelnemers aan dat ze vier verschillende aspecten willen terugvinden op een goede recruitmentsite. Ook daaruit blijkt dat de recruitmentsite volledig moet zijn in de informatie die wordt aangeboden.

Verschillende doelgroepen zoeken verschillende informatie

Iedereen weet dat geen doelgroep hetzelfde is. Zo kan een voorbeeld van een uitdagend project door iedere doelgroep anders geïnterpreteerd worden. Ook onder goede opleidingsmogelijkheden verstaat iedere doelgroep iets anders. Daarom is gekeken of verschillende doelgroepen andere informatie willen vinden op een recruitmentsite. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen studenten en personen die reeds werkzaam zijn. Onderstaande tabel toont voor deze groepen de vijf belangrijkste aspecten van een site.

Werkzaam % Student %
Arbeidsvoorwaarden & salaris 50% Arbeidsvoorwaarden & salaris 39%
Concrete voorbeelden werkzaamheden 36% Opleidings-/ ontwikkelmogelijkheden 38%
Online kunnen solliciteren 34% Bedrijfsinformatie & contactgegevens 37%
Sfeerimpressie 34% Sfeerimpressies 36%
Bedrijfsinformatie & contactgegevens 34% Sollicitatieprocedure 35%

Ook wanneer we onderscheid maken tussen werkenden en studenten dan zien we dat het benoemen van de arbeidsvoorwaarden, en specifiek het salaris, belangrijke aspecten zijn die vermeld moet worden op de recruitmentsite. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de ‘What’s in it for me?’ vraag van potentiële kandidaten nadrukkelijk beantwoord moet worden. Uit de top-5 blijkt dat het concreet vermelden van de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de groep studenten van groter belang is dan voor de werkzame personen. Ook vindt de groep studenten de sollicitatieprocedure van belang; zij zijn immers nog niet zo bekend met de arbeidsmarkt als hun ervaren tegenhangers.

Het verschil tussen de twee verschillende doelgroepen wordt nog duidelijker wanneer ook de aspecten worden vergeleken die buiten de top-5vallen. Zo geeft 13% van de studenten aan dat zij het belangrijk vinden dat interactie met bijvoorbeeld de recruiter kan worden aangegaan, tegenover slechts 6% van de groepen werkenden. Ook bij de aanwezigheid van Social Media zien we duidelijk verschil. Slechts 3% van de werkenden geeft aan hier waarde aan te hechten, tegenover 7% van de nog studerende groep. Met de verschillen tussen de doelgroepen moet bij de ontwikkeling van een recruitmentsite rekening worden gehouden.

Technische verantwoording

In het kader van de Gouden Cursor heeft Campaign Group in november in samenwerking met Intelligence Group op basis van de Nationale Monitor van de Beste Recruitmentsite onderzoek gedaan onder ruim 300 recruitmentsites. Hierbij is de recruitmentsite van PWC, www.werkenbijpwc.nl, uitgeroepen tot Beste Recruitmentsite 2011. Aanvullend op de Nationale Monitor van de Beste Recruitmentsite heeft Campaign Group op basis van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) aanvullend onderzocht welke aspecten kandidaten op een recruitmentsite aanmerken als belangrijk. Naast de totale groep respondenten is hierbij ingezoomd op personen die aangeven dat hun belangrijkste dagelijkse bezigheid werken in loondienst is of studeren. De vraag die hen is gesteld is ‘Wat zijn de belangrijkste aspecten van het ‘werken bij’-gedeelte van een bedrijvensite?’.

Bron: Persbericht

Leave a Reply