Ziekenhuis St. Antonius investeert in mens & organisatie en gebruikt hierbij Investors in People

In het kader van Investors in People (IiP) startte het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht in 2006 het mobiliteitsproject ‘Bedrijf naar je Hart’. Hoe loopt het project ruim vijf jaar later? De StAZ vroeg het Marjo van Son, beleidsmedewerker P&O van het St. Antonius.

Wat houdt het project ‘Bedrijf naar je Hart’ precies in?
‘Bij ‘Bedrijf naar je Hart’ draait het om betrokkenheid en de koers van het ziekenhuis op het gebied van leren, ontwikkelen en samenwerken. Leidinggevenden laten hun medewerkers meedenken bij de plannen en er zijn gesprekken over persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers weten heel goed waarom bepaalde opleidingen voor hem of haar nodig zijn om de functie goed te kunnen uitoefenen. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de persoonlijke behoeftes en wensen om te leren. Medewerkers krijgen erkenning en waardering van collega’s en van leidinggevenden. Naast regelmatige positieve feedback horen medewerkers ook op welke punten ze nog kunnen verbeteren. We zijn ons bewust van het belang dat medewerkers zien dat al deze punten steeds beter lopen. En we zijn ons er net zo van bewust dat niet alles in een dag kan veranderen. Het ziekenhuis verbetert zich continu op al deze punten.’

Waarin uit die betrokkenheid zich?
‘Medewerkers zijn gestimuleerd om mee te praten bij beslissingen in het werkoverleg. Dat gaat goed en heeft als gevolg dat de medewerkers aan een (nieuwe) collega kunnen uitleggen welke plannen de afdeling voor het komende jaar heeft, hoe afdelingen bijdragen aan de doelen van het ziekenhuis en vooral wat hun eigen rol daarbij is.’

Het project loopt nu ruim vijf jaar. Kunt u vertellen hoe het in de loop der tijd is bijgesteld?
‘Het St. Antonius Ziekenhuis startte in april 2005 met ‘Bedrijf naar je Hart’ en gebruikt daarvoor de systematiek van Investors in People (IiP). Hierdoor wil het ziekenhuis bereiken dat ze haar ambities waarmaakt. Daarvoor investeren we, net als de meest succesvolle bedrijven, in al onze medewerkers. Na een eerste meting in 2005 zijn organisatiebreed verbeteringen uitgevoerd. In 2007 hebben we opnieuw een enquête gehouden. Onze medewerkers en leidinggevenden vonden dat er veel was verbeterd in vergelijking met drie jaar daarvoor. Vijf van onze zijn in 2007 en 2008 al officieel erkend als Investor in People: Hart-Long, Heelkunde, Moeder-Kind, IC-SEH en F&S. We noemen ze de koplopers. In december 2009 kreeg het St. Antonius Ziekenhuis als geheel de IiP-erkenning en mag zich ‘Investor in People’ noemen. We spreken dus niet meer van een project.
Met deze IiP-erkenning is ‘Bedrijf naar je Hart’ overgedragen aan de lijn. Een commissie van vertegenwoordigers uit de hele organisatie zorgt ervoor dat het gedachtegoed van IiP als structurele activiteit wordt vastgehouden. Met enige regelmaat wordt een review gehouden om na te gaan waar en in hoeverre er nog verdere verbetering nodig is. Mijn advies voor andere ziekenhuizen: ga serieus aan de slag met IiP, maar kies een vorm die past bij de stand van zaken van uw eigen ziekenhuis.’

Als u meer informatie wilt over Investors in People, dan kunt contact opnemen met Alef Dekker, erkend Investors in People adviseur, middels het contactformulier of door te bellen met 06- 339 338 40. U kunt natuurlijk ook het contactformulier gebruiken als u meer schriftelijke informatie wilt ontvangen over de Nieuwe Aanpak van Investors in People New Approach

Leave a Reply