Waarom is elke ervaring niet leerzaam?

Waarom is niet elke ervaring even leerzaam?

Zeker, leren ligt overal op de loer. Zeker ook op en rondom de werkplek. Sterker, de werkplek wordt door medewerkers ervaren als de belangrijkste bron van leren. Maar op de werkplek wordt niet automatisch geleerd, het is geen vanzelfsprekendheid!

Wat is er eigenlijk voor nodig om te leren. Over welke competenties moet de betreffende medewerker beschikken, om te kunnen leren? Over welke competenties moet de omgeving (collega’s & leidinggevende) eigenlijk beschikken om het leren mogelijk te maken, te ondersteunen?

Het competentiebeeld in de bovenstaande afbeelding geeft belangrijke informatie als het gaat om het leren. Komt dit competentiebeeld (voldoende) overeen met het werk & werkomgeving van uw medewerker(s)? Of en in hoeverre, is een vraag die makkelijk beantwoord kan worden.

Weten wat de drie belangrijkste elementen voor leren zijn, is het ene antwoord. Het andere antwoord (of beter gezegd 3 tot 5 antwoorden) wordt gegeven als het onderzoek is afgerond. Er wordt zelfs een antwoord gegeven op een vraag die u niet stelde. Welke? Wat is dan die vraag? Dat antwoord geef ik u als we gezamenlijk aan tafel zitten.

Wilt u meer weten? Bent u serieus geïnteresseerd? Wilt u de leer- en ontwikkelomgeving van uw medewerkers versterken? Wilt u de leer- en ontwikkelactiviteiten beter kunnen koppelen aan het realiseren van uw ondernemingsdoelstellingen? Bel mij dan op 06- 339 338 40 en we maken een afspraak, die leidt tot tastbare resultaten.

Leave a Reply