Tweets IiP-adviseur: Anticiperend veranderen, Talentmanagement, Sociale Innovatie, Workforce Mix, Commitment Werkvloer

HRonderzoek: 28% HR-professionals onvoldoende inzicht op personele samenstelling om snel te kunnen anticiperen op veranderingen

IiPadviseur: Onderzoek toont aan: gerichte aandacht voor Talent Management geeft 30% hogere tevredenheid over de arbeidsrelatie.

Coach: Als je geen fouten durft te maken, zul je nooit creatiever worden.

HR2011-2012: een golf van kennisvermeerdering! (is dat ook uw HRambitie?)

Workforce-mix: meer ouderen, nieuwe Nederlanders en vrouwen gaan deelnemen aan het arbeidsproces. (SoIn= sociale innovatie)

SoIn?: Gebrek aan commitment op de werkvloer belemmert succesvolle implementatie van vernieuwing (Sociale Innovatie)

IiPadviseur: Eigenlijk zouden HRM’ers vaker het bekende #spoor moeten verlaten, zich moeten laten verbazen. (bedrijfsleven gemeente)

Leave a Reply