Nu subsidie voor sociale innovatie

Subsidie Sociale innovatie

Slimmer Werken. Innovatief Organiseren. Allemaal omschrijvingen om aan te geven dat bijvoorbeeld concurrentievermogen, productiviteit en het ontwikkelen van nieuwe producten & diensten niet ‘uit de lucht komen vallen’.  Daar is vaak een andere organisatorische context en stijl van leiding geven voor nodig , dit om verbetering en vernieuwing daadwerkelijke ontwikkelingskansen te geven.

Er zijn tenminste drie typen innovatie:

 1. de strategische innovatie. Uw bedrijf ontwikkelt een totaal nieuwe manier van kijken en reageren op de externe omgeving (bijvoorbeeld klanten en concurrenten).
 2. de technologische innovatie. U bent van mening dat productinnovatie en procesinnovatie dringend gewenst zijn om uw concurrentiepositie te versterken.
 3. de sociale innovatie. U bent van mening dat uw organisatie anders bestuurd moet gaan worden (management) en de wijze waarop het werk en de samenwerking tussen werknemers/teams wordt georganiseerd moet worden verbeterd .

Als het uw ambitie is om op deze terreinen daadwerkelijk progressie te boeken, dan adviseer ik u na te denken over de mogelijkheden die de nieuwe subsidie Sociale Innovatie voor uw organisatie kan bieden. Alvorens u een aantal handvatten aan te reiken, worden eerst de speerpunten behandeld van de nieuw subsidieregeling.

De speerpunten in de nieuwe subsidieregeling zijn:

 1. Vernieuwing van bedrijfsprocessen (procesverbetering): het binnen uw organisatie verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen.
 2. Duurzame inzetbaarheid: het creëren van een cultuuromslag door het stimuleren van arbeidsmobiliteit, arbeidstijdenmanagement, bevorderen gezond, vitaliteit en veilig werk of
  bijvoorbeeld het bevorderen van zelfredzaamheid en eigenaarschap op de werkvloer.

Een aantal concrete handvatten bij speerpunten 1 & 2 zijn:

 • een scan Duurzame Inzetbaarheid, die leidinggevenden inzicht geeft in de mate
  van inzetbaarheid van eigen medewerkers, ook ontwikkelingsgericht door informeel leren te bevorderen;
 • een kwantitatieve en kwalitatieve analyse van uw huidige en toekomstige personeelsbezetting;
 • Vernieuwing van bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld organisatie & afstemming van front-, back- & mid-office en de inzet hierbij van nieuwe technologieën);
 • een visievormingsproces rond Het Nieuwe Werken & het nuttig effect voor uw onderneming
 • Vitaliteitspakket voor duurzaam inzetbare medewerkers, onder andere door medewerkers meer bewust te laten worden van hun eigen gezondheid en levensstijl en veranderingen in hun inzetbaarheid en belastbaarheid).

Als uw organisatie van deze kans om sociaal te innoveren gebruik wil maken (75% subsidie op de externe kosten), dan adviseren wij u graag bij het formuleren en uitvoeren van die acties die noodzakelijk zijn om uw organisatie-ambities te realiseren. DOWNTOP beschikt hiervoor over kennis, ervaring & het netwerk.

Subsidie, Sociale Innovatie, Duurzame Inzetbaarheid

Leave a Reply