120.00 babyboomers met pensioen, groot verlies aan kennis en ervaring

Dit jaar zo’n 120.000 babyboomers met pensioen: wat een verlies aan kennis en ervaring, althans als organisaties deze kennis en ervaring onopgemerkt laten weglekken.

Improvels heeft hierna onderzoek gedaan bij 71 Nederlandse bedrijven. Uit dit onderzoek blijkt dat:
 56% van de bedrijven ervaren medewerkers niet inzetten als mentor of coach
 62% van de bedrijven de ervaringskennis niet vastleggen op papier
 71% van de bedrijven geen instructiehandleidingen of opleidingsprogramma’s maken op basis van ervaringskennis
 51% van de bedrijven jongere medewerkers en ervaren medewerkers niet laten samenwerken.

Los van de vraag of de hierboven genoemde overdrachtsmethoden van kennis en ervaring allemaal even effectief zijn, wordt uit dit onderzoek wel duidelijk dat bedrijven (& publieke organisaties) op dit terrein nog wel veel ‘bedrijfswinst’ kunnen boeken.

Een van de beste methoden om kennisoverdracht te faciliteren is om het informele leerklimaat binnen organisaties te bevorderen. Uit allerlei onderzoek blijkt dat het informele leren een zeer grote invloed heeft op het leren en ontwikkelen van medewerkers. Ook blijkt uit onderzoek dat heel veel organisaties juist hieraan geen of zeer weinig aandacht besteden.

Zo heeft onderzoek van Chatman & Chivers aangetoond dat het leer en ontwikkelbudget bij organisaties voor 70% geïnvesteerd wordt in het zogenaamde formele leren en slechts voor 30% in het informele leren. Onderzoek van o.a. Collins heeft aangetoond dat 70% van het leren informeel is, waaraan dus slechts 30% van het leer- en ontwikkelbudget wordt besteed.

Mijn advies aan organisaties is dus, besteed een groter aandeel van uw leer- en ontwikkelbudget aan het informele leren en uw bedrijf/organisatie zal een hoger rendement halen uit uw leer- en ontwikkelinvesteringen. Ook hier geldt dus: Return-on-Investment (ROI) zou meer leading moeten zijn.

Als u wilt weten hoe u uw ROI op een hoger niveau kunt brengen, dan is hiervoor een effectief instrument beschikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met Alef Dekker van DOWNTOP (Investors in People adviseur,) mobiel 06- 339 338 40.

Lees: Effectiviteitsmeting Leer- en Ontwikkelactiteiten

Trefwoorden: Babyboomers en groot verlies aan kennis

Leave a Reply