ISO-richtlijn voor outsourcing wordt een feit

Een normcommissie heeft het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een internationaal erkende ISO-richtlijn voor outsourcing. Klantorganisaties krijgen met deze richtlijn zicht op wat er moet worden geregeld om outsourcing goed te kunnen regisseren. Leveranciers krijgen duidelijkheid over wat zij moeten doen om outsourcing bij hun klanten te kunnen leveren en wat zij van hun klanten kunnen verwachten.
ISO wil met de richtlijn ook bereiken dat kennis beter wordt verzameld en uitgewisseld. De richtlijn heeft betrekking op alle domeinen van outsourcing, dus zowel ICT als Facility Management, Human Resource Management en andere vormen van dienstverlening.

De normcommissie ontvangt graag ideeën van belanghebbenden die willen deelnemen aan het schrijven van de richtlijn. U kunt contact opnemen met Frank Willems, voorzitter van de Nederlandse normcommissie, tel: 033 – 46 777 42

Bron(nen): SIGMA

Leave a Reply