een ​​inclusieve cultuur

Om een ​​inclusieve cultuur te bereiken, moet een organisatie zich concentreren op vijf belangrijke succesfactoren. Welke facoren zijn wat jou betreft doorslaggevend?

hashtag#recruitment hashtag#motivatie hashtag#hrm hashtag#recruiter hashtag#onboarding hashtag#talent hashtag#inclusie hashtag#managementdevelopment hashtag#commitment hashtag#leaders

Spanning op arbeidsmarkt stijgt tot recordhoogte.

Veel werk en te weinig werklozen dus. Deze spanning leidt er zelfs toe dat de eisen aan de nieuwe werknemers structureel steeds lager worden gesteld. Aan het eind van het vierde kwartaal van 2017 stonden er 219 duizend vacatures open in Nederland, 34 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2016, zo blijkt uit de cijfers van het #CBS.

Door de toenemende druk op de arbeidsmarkt worden er steeds meer instrumenten ingezet om aan personeel te komen. Variërend van gewoon loon betalen tijdens het opleidingstraject, weer beginnen met een eigen bedrijfsschool tot en met het expliciet verklaren, zoals op de foto, dat ervaring niet vereist is. Om aan het nodige nieuwe personeel te komen moet er natuurlijk meer gebeuren. Zo zullen werkgevers meer aan #marketing moeten doen, open dagen organiseren en meer samenwerken met het onderwijs. Ook zal er opnieuw en kritischer gekeken moeten worden naar bijvoorbeeld #vacatureteksten en #functieprofielen. Spreken de teksten uw potentiële sollicitanten wel aan? Wordt er in uw teksten wel een call-to-action opgenomen? Dit is allemaal van groot belang voor een effectieve communicatie en wervings- en selectie. Het resultaat hiervan zal onder andere zijn dat de kwaliteit van de sollicitanten zal toenemen en dat uw nieuwe medewerkers langer bij uw organisatie zullen blijven. Hier kunt u dus veel door verdienen! (kostenbesparing)

Wanneer is dit voor het laatst in uw bedrijf gedaan? Kloppen de teksten en profielen nog wel? Zal ik met behulp van de #ontologie eens een check maken op het huidige materiaal en verbeterkansen aanreiken? #hrm #recruiter #arbeidsmarkt #zorg #installatie #bouw #onderwijs

https://nos.nl/artikel/2271876-spanning-op-arbeidsmarkt-tot-recordhoogte-veel-werk-weinig-werklozen.html

‘liefde voor het leren’

Is dit jouw HRM LinkedIn profiel

Is dit jouw LinkedIn profiel?

Ik heb een LinkedIn profiel van een HRM professional gekozen en de profieltekst ontologisch geanalyseerd. Afgaande op de gebruikte woorden is die HRM’er, even zwart wit gesteld, niet #zelfbewust en #onafhankelijk, is niet #praktisch en #regelt het werk slecht. Over het geheel genomen heeft deze professional niet zo veel op met de inhoudelijke kanten van het #HRMvak en veel #invloed heeft ie ook al niet. Deze samenvatting is zwart-wit geformuleerd, maar diegene had dit wel zelf geschreven. Onbedoeld volgens mij.

Als dit jouw LinkedIn profiel zou zijn, zou je dan achteraf tevreden zijn met de woorden die je hebt gebruikt? Of zijn de door jou gebruikte woorden hoofdzakelijk woorden die goed scoren in jouw beroepsgroep of bij het profiel van je zakelijke vrienden? Weet je welke zichtbare en verborgen betekenissen meer dan 275.000 woorden in de Nederlandse taal hebben? (Denk even aan de #ijsberg van de #competenties).

Wat zijn JOUW woorden waarmee je je in de kern echt kunt verenigen, omdat jij dit bent? Met behulp van de #ontologie kun je jouw verhaal persoonlijker maken, vertellen wie je bent en wie je wilt worden, wat je doet en wat bijvoorbeeld je ambities zijn.

Wil je als HRM-professional JOUW #LinkedIn #profiel maken? Wil je weten wat jouw huidige LinkedIn priofiel met de lezer communiceert? Of wil je graag……

Als je direct #actie wilt ondernemen, bel dan woensdagavond 6 februari tussen 20:00 en 21:00 uur. Wil je meer weten en/of op een later moment actie ondernemen, bel dan maandag tot en met zaterdag tussen 9:00 tot 21:00 uur met mij via 06- 339 338 40. Ik spreek je graag!

#spelenmetwoorden #leren #ontwikkelen #communiceren #storytelling #persoonlijk #samenontwikkelen #sollicitatiebrief #bestesollicitatiebrief #recruiter #recruitment #consultant #coach #manager #competentietest #mbti #disc #leary #Glasl #insights #discovery #talent #onboarding #werving #selectie

Administratieve medewerkers kunnen beter iets anders gaan doen

In de eerste helft van 2017 zochten gemiddeld 32.000 mensen uit de administratieve hoek  naar een #baan terwijl gemiddeld maar 340 #vacatures open stonden. Willen werkloze  administratieve medewerkers toch aan een nieuwe baan komen dan zal een grote groep  hun horizon moeten verbreden, maar ook moeten bijleren om toegevoegde waarde te kunnen leveren.
Wil jij je orienteren op nieuwe wegen of wil je jouw route naar aan andere baan doelgerichter aflopen? Sta dan ook stil bij de vraag of je hierbij hulp kunt gebruiken. Ervaringen en advies uit je directe omgeving ophalen of bijvoorbeeld bij een #coach. Het gaat er uiteindelijk om dat jij je doel bereikt.
Heb je er wel eens aan gedacht gebruik te maken van de #ontologie, dit om veel verder te komen? Nieuwsgierig? Bel dan 06- 339 338 40
#assessment #beroepenorientatie #solliciteren

20 procent ziekmeldingen kost miljarden en …

Hebben we steeds meer last van werkstress? Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van dit jaar blijkt van wel. In 2016 kostte het ziekteverzuim gerelateerd aan werkstress al 2,5 miljard. Vooral de sterkste groepen op de arbeidsmarkt, zoals jonge talenten met een vast contract, lijken er veel last van te hebben. De druk van het werk, privé en persoonlijk is te groot geworden voor een steeds grotere groep. Je hoort of leest zelfs wel eens dat deze groepen nooit werkend aan de AOW-poort komen.

Werkenden klagen steeds  vaker over psychische vermoeidheid door hun werk. In 2015 voelde 13 procent zich meer dan eens per maand psychisch uitgeput. Vorig jaar had 16 procent dat gevoel. Daarnaast voelt bijna 20 procent van de werknemers zich ’s ochtends moe wanneer ze weer naar het werk gaan. Trouwens het zijn niet alleen de werknemers die hier last van hebben. Zo blijkt dat 12 procent van de ondernemers ’s ochtends ook moe naar het werk te gaan. Of dit percentage ook aan het groeien is of redelijk stabiel blijft is mij niet bekend.

Wat te doen?

Even vooraf: net zo goed als dat een aspirientje niet bij iedere hoofdpijn even

(meer…)

Verpleegkundigen en verzorgenden willen meer waardering

Meer waardering en een gelijkwaardiger verhouding met de top van de organisatie maken het werk van verpleegkundigen en verzorgenden aantrekkelijker. Zorgpersoneel is erg betrokken bij de organisatie maar deze betrokkenheid lijkt niet altijd wederzijds.

Ruim 70% van de verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogen vindt dat de aantrekkelijkheid van hun beroep kan verbeteren door meer waardering binnen de organisatie en verkleining van de afstand tussen top en werkvloer. Maatregelen om dit te realiseren lijken de sleutel om het beroep aantrekkelijker te maken. Meer waardering is al sinds 2001 één van de meest gewenste veranderingen, zo blijkt uit onderzoek binnen het Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL. Sinds 2001 volgt het NIVEL de veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogen. Directie en werkvloer Volgens iets meer dan de helft van de verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogen is de top van de organisatie niet of nauwelijks op de hoogte van de feitelijke problemen op de werkvloer. Dit percentage is de laatste tien jaren stabiel gebleven. Een minderheid (47%) voelt zich voldoende gewaardeerd door de directie. De afstand tussen directie en werkvloer lijkt daarmee onveranderd groot. Verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogen zijn betrokken werknemers. Sinds 2003 schommelt het aandeel dat zich in voldoende of sterke mate betrokken voelt bij de organisatie rond 82%. De rest voelt zich niet of nauwelijks betrokken. Werkdruk Een andere factor die onlosmakelijk verbonden lijkt met de aantrekkelijkheid van het werken in de gezondheidszorg is de werkdruk. Meer handen aan het bed (75%), minder administratie (66%) en verlaging van de werkdruk (65%) zouden het werken voor veel zorgverleners aantrekkelijker maken. Verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogen geven aan dat hun beroep (nog) aantrekkelijker wordt als het werk anders wordt georganiseerd. Waardering NIVEL-onderzoeker Anke de Veer: “In 2011 zien we over de hele linie een stabilisatie of licht positieve stijging in hoe verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogen hun werk ervaren. Dat is gunstig. Er is nog winst te halen in de waardering vanuit de directie. Kennelijk is dat moeilijk te veranderen voor het management van zorginstellingen. En dan gaat het niet alleen om salariëring, maar vooral om een compliment, het personeel bij het beleid betrekken en verantwoordelijkheid geven. Als mensen de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen en loopbaanambities te realiseren, voelen ze zich ook gewaardeerd. Het is de moeite waard te onderzoeken of verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogen zich minder afhankelijk voelen van waardering of zich meer gewaardeerd voelen als je de zorg anders organiseert, bijvoorbeeld door meer zelfsturing of een andere teamsamenstelling.”
Panel Verpleging & Verzorging Het Panel Verpleging & Verzorging bestaat uit ongeveer 1350 verpleegkundigen, verzorgenden, sociaal agogen en helpenden. De verpleegkundigen werken vooral in de ziekenhuizen, de psychiatrie, de zorg voor mensen met een beperking en de thuiszorg. De verzorgenden en helpenden werken vooral in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Alle sociaal agogen werken in de gehandicaptenzorg. Het panel wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

TOP 10 MEEST GEBRUIKTE WOORDEN HR LINKEDIN-PROFIELEN

Welke woorden hebben de Nederlandse HR-professionals in 2017 het meest gebruikt in hun profiel? Gespecialiseerd Leiderschap Gefocust Strategisch Ervaren Expert Gepassioneerd Verantwoordelijk Generalist en Innovatief. Zijn deze woorden de buzzwords of zijn het deze woorden die het meest typerend zijn voor de competenties van de HR professionals? Laten we eens uitgaan van dat laatste. Wat voor competentieprofiel heeft dan die HR professional? Ik heb de top-10 woorden ontologisch geanalyseerd en dan komt daar het onderstaand afgebeelde diagram uit. Een bijzonder beeld, zou ik zeggen. Waarom? Onder andere omdat de HR professional weinig geïnteresseerd is in de klant, te weinig gefocust is op resultaten en niet zoveel op heeft met samenwerken in teams. Ik ken natuurlijk niet alle HR-professionals in Nederland en natuurlijk zijn er HR-professionals die overeenkomen met onderstaande comptentieprofiel, maar dit profiel lijkt mij zo op het eerste oog te ver af te staan van De HR professional in Nederland. Wat vind jij van dit profiel van de Nederlandse HR professional? socialmedia vacature recruiters buzzwords hrm teamwork communication ontologie marketingstrategy

Leeftijdsbewust personeelsbeleid? Stop ermee!

Volgens Klaske de Veth leveren de maatregelen die HRM inzet geen extra bevolgen medewerkers op. Investeren in scholing en een goed gesprek met de leidinggevende werken wél, zo ontdekte Klaske in haar promotieonderzoek.

Klaske de Veth, die als sr. onderzoeker/hogeschooldocent HRM aan de Hanzehogeschool Groningen is verbonden, is van mening dat we leeftijdsbewust HR-beleid maar beter kunnen afschaffen. Het klinkt volgens haar wel wat cru maar Leeftijdsbewust beleid ontstaat vaak onbewust in hoofden van leidinggevenden. “Ach, laat die trainingen voor de groep ouderen maar zitten. Maar dat is dus echt flauwekul”. schokkend haar uitspraak dat  er in medewerkers van boven de 38 jaar wordt nauwelijks nog geïnvesteerd.

Zouden we leeftijdsbewust HR-beleid dan maar niet beter afschaffen?

‘Ja, dat klinkt misschien een beetje cru, want het zit ook zo in ons denken van HRM-mensen ingebakken. Maar eigenlijk vind ik dat wel. Leeftijdsbewust beleid ontstaat vaak onbewust in hoofden van leidinggevenden. “Ach, laat die trainingen voor de groep ouderen maar zitten.” Maar dat is dus echt flauwekul.

Schokkend vond ik het dat op basis van haar onderzoek  (meer…)

Week van de Werkstress

Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes. In heel veel organisaties zijn er collega’s die vanwege werkstress thuis zitten of hun werkdruk niet of nauwelijks aankunnen. Dat is alarmerend. Want als je eenmaal een burn-out hebt gehad, dan is er een vergroot risico op een tweede burn-out. Het is daarom belangrijk dat werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek gaan over werkstress. Wie stress op het werk succesvol aanpakt, zorgt voor meer werkplezier en minder ziekteverzuim.

Werkstress

In 2016 vindt de Week van de Werkstress plaats van 14 t/m 17 november. In het hele land organiseren bedrijven activiteiten om werkstress aan te pakken en het werkplezier te vergroten. Ook jouw organisatie kan meedoen aan de Week van de Werkstress. Vorig jaar waren er meer dan 100 bedrijven actief. Sluit jouw organisatie zich dit jaar ook aan?

GRATIS

Is jullie organisatie gehuisvest in de regio Leeuwarden en willen jullie je eigen Koers ‘van stress naar plezier’ ontwikkelen, dan ondersteun ik hierbij gratis 2 bedrijven.

(nadere info over voorwaarden: 06- 339 338 40)

bron werkstress: http://www.duurzameinzetbaarheid.nl/weekvandewerkstress

Experimenten met bijverdienen in de bijstand worden toegestaan

Krimpcafé: ‘Een regio uitgelicht: Oost-Groningen’

De Klinker Winschoten

De Klinker Winschoten

Tijdens het krimpcafé van 29 september, dat werd gehouden in het Cultuurhuis de Klinker in Winschoten, werd een gevarieerd programma geboden. Zo konden de deelnemer aan dit krimpcafé onder andere naar Musselkanaal waar ze inzage kregen in de ‘Integrale gebiedsaanpak Musselkanaal: omgekeerde groei’. Ook konden ze naar Pekela waar het thema ‘Behoud van voorzieningen, de aanpak van Pekela’ centraal stond.

Ik ben in Winschoten gebleven waar het thema ‘Winschoten: “De binnenstad klaar voor de toekomst!” uitgebreid werd belicht. Naast de inleidingen en gedachtewisselingen onder het publiek en inleiders, kregen we een uitgebreide rondleiding door de Winschoter binnenstad. De rondleiding bood een gevarieerd beeld van de binnenstad. Geen verkoop-rondleiding met (meer…)

1 op 6 werknemers heeft te maken met ongewenst gedrag

Pesten, intimidatie of discriminatie

Ruim 1,2 miljoen werknemers hadden het afgelopen jaar te maken met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie op het werk. In combinatie met een hoge werkdruk verdubbelt ongewenst gedrag de kans op burnout klachten. Daarom start vandaag (6 juni 2016) een campagne om aandacht te vragen voor dit probleem. 

Ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega’s heeft grote persoonlijke impact op de mensen die het overkomt. Daarnaast zorgt het jaarlijks voor gemiddeld zeven extra verzuimdagen per slachtoffer. Dat betekent 1,7 miljard euro aan loondoorbetaling voor werkgevers, zo berekende TNO. Ongewenst gedrag is soms duidelijk zichtbaar, maar vaak gaat het om subtiel gedrag dat voor de ontvanger kwetsend is. Begin hoe dan ook altijd het gesprek met elkaar, al of niet met een derde erbij.

Canon van het leren

Canon van het LerenCanon van het leren

‘Er is veel geschreven over leren, maar goede en toegankelijke overzichtswerken zijn er nauwelijks’, dat moet ongeveer de gedachte zijn geweest van de samenstellers van het boek. Of dit werk een volledige canon is kan worden betwijfeld, althans als je van mening bent dat minder grote namen/concepten zoals klassiek conditioneren (Pavlov) en operant conditioneren (Thorndike en Skinner), ‘social learning’ (Bandura), de cognitieve ontwikkelingstheorie (Piaget), kenmerken van de lerende relatie (Rogers), ‘action learning’ (Revans), ervaringsleren (Negt, Freire) en bijvoorbeeld (meer…)

Gebiedsontwikkeling NDSM Werf

 NDSM Werf GebiedsontwikkelingGebiedsontwikkeling

Als iets af is, dan wordt het saai. De NDSM Werf gelooft niet in saai. Ze geloven in zoeken en uitzoeken. In proberen en mislukken. De Werf is nooit af, daarom is de verandering hun enige zekerheid. Als dat zo is, wat moet je dan doen om dat soms weerbarstige spel te handhaven?

Stadsnomaden

Krakers, stadsnomaden, studenten, ambtenaren, projectontwikkelaars en ga zo maar door, leveren die de dynamiek op voor die (meer…)

Tegenlicht: Nederland kantelt 22 februari

Tegenlicht

‘Nederland moet kantelen’, dat is de stelling van professor en activist Jan Rotmans. Het moet snel anders op het gebied van duurzaamheid, in het onderwijs en de gezondheidszorg. Hij zoekt vernieuwers, veranderaars, dwarse denkers en frisse kijkers. Inmiddels heeft hij al zo’n 250.000 mensen gevonden die hem volgen in zijn ideeën.

Tegenlicht 22 februari: Nederland kantelt

‘Nederland moet kantelen’, dat is de stelling van professor en activist Jan Rotmans. Het moet snel anders op het gebied van duurzaamheid, in het onderwijs en de gezondheidszorg. Hij zoekt vernieuwers, veranderaars, dwarse denkers en (meer…)

#kwaliteit is niet…

Tweets #gebiedsontwikkelingPeter F. Drucker
Amerikaans management consultant en auteur 1909-2005

 

Kwaliteit in een product of dienst is niet wat de leverancier erin stopt. Het is wat de klant eruit haalt en bereid is ervoor te betalen. Een product bezit geen kwaliteit omdat het moeilijk te maken is en veel geld kost, zoals veel producenten typisch geloven. Dit is incompetentie. Klanten betalen alleen voor wat nuttig is voor hen en hen waarde biedt. Niets anders behelst kwaliteit.

Tegenlicht: Hoogleraar transitiekunde en activist Jan Rotmans

Jan RotmansTegenlicht

Hoogleraar transitiekunde en activist Jan Rotmans strijdt voor een duurzame wereld: “Als ik zie dat de transitie te traag gaat, dan moet ik mensen manen tot snelheid.”

Economische crisis

Volgens Rotmans gaat deze crisis verder dan alleen een economische crisis: het is een botsing tussen de oude, centraal geleide, verticale samenleving met een nieuwe, decentrale, horizontale samenleving. We zijn nog niet aan het einde, want wat we nu meemaken is enkel een voorbode. Binnenkort zullen de (meer…)

Gebiedsontwikkeling : Coöperatieve gebiedsontwikkeling is geen cursus

gebiedscommunity gebiedsontwikkeling Pakhuis de ZwijgerGebiedsontwikkeling professionaliseren

Professionaliseren van coöperatieve gebiedsontwikkeling is meer dan een cursus, het is een transitie van een oud naar een nieuw systeem. Op 3 februari was de tweede bijeenkomst uit een driedelige reeks van Pakhuis de Zwijger in samenwerking met Stadkwadraat, lectoraat Gebiedsontwikkeling en transitiemanagement en Stichting NDSM-werf over het professionaliseren van coöperatieve gebiedsontwikkeling. Hoe stel je verschillende groepen in staat om mee te ontwikkelen?

Opstelling

Willemijn Lofvers opent de avond met de vraag naar een flexibele open opstelling. Volgens haar leert dit ons veel meer over de situatie dan een volhardende positie gedreven door (meer…)

Gebiedsontwikkeling: Van Community naar CommunCity

Pakhuis de Zwijger coöperatieve gebiedsontwikkeling DOWNTOPgebiedsontwikkeling

Gisteren naar Van Community naar CommunCity geweest.  In drie stappen naar professionalisering van coöperatieve gebiedsontwikkeling.

gebiedscommunity

Gisteravond was stap 2: de gebiedscommunity. Tijdens de bijeenkomst probeerden we een beter inzicht te verkrijgen in de noodzaak voor professionalisering van (meer…)